Средно образование / България / Природо-математическа гимназия "Васил Друмев" /

Природо-математическа гимназия "Васил Друмев"

изпрати на приятел          принтирай

Edus.bg използва системата на РОДИНА – България - официален представител на учебното заведение за страната. При нас може да подадете документи за кандидатстване в това учебното заведение.

Град Велико Търново
Област Велико Търново
Държава България
Вид
Език на обучение Български език,
Финансиране общинско
Адрес 5000
Уебсайт www.pmgvt.org

Училище

Всичко започва със заповедта на министър Стефан Василев от 27 май 1971 година: "… нареждам от 1 септември 1971 година да се открие самостоятелна математическа гимназия в град Велико Търново ...".На 1 септември гимназията отваря врати за първия си прием - 2 паралелки ІХ клас и 4 - VІІІ клас - около 150 ученици с учителски състав от 12 грижливо подбрани преподаватели.

Това са: Никола Високов – директор; Емил Петров и Иван Иванов – математика; Георги Василев – физика; Ангел Цветанов и Недялка Алексиева – химия; Иванка Декова и Никола Джамбазов – български език и литература; Стефка Стефанова – руски език; Живка Дечева – география; Анастасия Тодорова – история и Петко Цапаров – физическа култура.

Първоначално Математическа гимназия е подслонена от ОУ "П. Р. Славейков", две години е в сградата на Строителен техникум, следващите десет години дели класните стаи с Езикова гимназия.

До 1981 г. в гимназията се влиза с изпит по математика, кандидатите са завършили седми клас, местата – 4 паралелки. Но времето налага и обособяването на паралелки по химия, биология, физика, по-късно – по география.

През 1985 г. се осъществява сливането на Математическа гимназия с ЕСПУ "В. Друмев", а от 28.03.1988 г. новосъздаденото учебно заведение придобива името Природо-математическа гимназия "В. Друмев". Директорската щафета за две години поема Атанас Георгиев.

От 1987 до 1998 г директор е Петър Джуров. От есента на 1998 г. до есента на 2004 г. директор на гимназията е Милка Илиева.

Днес директор на гимназията е г-жа Славка Симеонска.

От 1989 г. в отговор на нарасналите обществени потребности се въвежда разширено изучаване на западни езици – английски, немски, френски; като втори чужд език – руски, испански, италиански.

През 1997 година отпада профил "физика" – една загуба, която и днес не е преодоляна. През 1997-ма се въвежда нов профил – "информатика", своевременен отзвук от навлизането на човечеството в ерата на комуникациите и информацията.

1998 г. е забележителна с приема на петокласници – два класа, по-голямата част от които след това стават ученици в гимназията. Випуск 2002-ра завършва с експерименталния профил "мениджмънт".

Програма

От учебната 2001/2002 се утвърждава приемът на ученици – изцяло след завършен седми клас, в пет профила и шест паралелки:

- математика с английски език;
- математика с немски език;
- информатика;
- биология и здравно образование;
- химия и опазване на околната среда;
- география и икономика.

Специалности

Кандидатсване

Как се кандидатства


Средно/Основно
Разходи

Настаняване

Други училища в България
ГрадОбластФинансиране
Помощно училище "Станата" Нови пазар Шумен общинско
99 ОБУ "Проф. Василка Томова" София - град София държавно
ОУ "Неофит Рилски" Пловдив общинско
ОУ "Васил Левски" Асеновград Пловдив общинско
ОУ "Христо Ботев" Исперих Разград общинско
ОУ "Чудомир" Казанлък Стара Загора общинско
ЧПК "Делта" Пловдив Пловдив частно
ОУ "Св. Св Кирил и Методий" Враца общинско
ОУ "Д-р Петър Берон" Казанлък Стара Загора общинско
Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан Радичков" Видин Видин общинско
Други училища в Велико Търново
ГрадОбластФинансиране
ОУ "Васил Левски" Велико Търново Велико Търново общинско
ОУ "Димитър Благоев" Велико Търново Велико Търново общинско
ЧПГ "АК - Аркус" Велико Търново Велико Търново частно
ПГ по сградостроителство "Кольо Фичето" Велико Търново Велико Търново държавно
Помощно училище "Св. Теодосий Търновски" Велико Търново Велико Търново държавно
Хуманитарна гимназия "Св.св. Кирил и Методий" Велико Търново Велико Търново общинско
ОУ "Петко Рачев Славейков" Велико Търново Велико Търново общинско
СОУ "Емилиян Станев" Велико Търново Велико Търново общинско
Старопрестолна гимназия по икономика Велико Търново Велико Търново държавно
ЧПГ по мениджмънт Велико Търново Велико Търново частно
Други училища в областта
ГрадОбластФинансиране
ОУ "Отец Паисий" Велико Търново общинско
ОУ "Петко Рачев Славейков" Свищов Велико Търново общинско
НУ "Петко Рачев Славейков" Велико Търново общинско
ЧПГ по мениджмънт Велико Търново Велико Търново частно
СОУ "Цветан Радославов" Свищов Велико Търново общинско
ОУ "Христо Ботев" Велико Търново общинско
НУ "Иван Вазов" Велико Търново общинско
ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Свищов Велико Търново общинско
НУ "Тодор Лука Лефтеров" Велико Търново общинско
ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" Велико Търново Велико Търново държавно